Rehabilitace psích seniorů

Staří, ale i nemocní psi jsou vlivem fyziologických procesů zvýšeně náchylní k náhlému zhoršení zdravotního stavu, které má za následek snížení soběstačnosti a zvýšení nejistoty při chůzi, nebo zdolávání překážek (např. schodů). 

Cílem rehabilitace těchto pacientů je zlepšení zdravotního stavu, psychického a funkčního stavu pohybového aparátu, snižování chronické distability, výběr nejvhodnějších rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek a výživných doplňků. Rehabilitace psích seniorů je důležitá i jako prevence demineralizace kostí, neboli osteropózy. 

Fyzioterapie je odvětví rehabilitace, které se zabývá poruchami pohybového systému. Čerpá ze znalostí z anatomie a fyziologie. Fyzioterapie tedy využívá příznivý vliv tělesných cvičení jako léčbu. Rehabilitace zahrnuje aktivní, kondiční i pasivní cvičení, protahování a posilování zkrácených a oslabených svalových skupin, nácvik koordinace a stability, hydroterapii a chůzi terénu. 

Mrkněte na živý webinář se Stephanii Kašparovou, CCBW o tom jak pečovat o psí seniory.