Kurz: Veterinární fyzioterapeut

O fyzioterapii zvířat se začínají zajímat nejen majitelé psů, ale i široká veřejnost. S prosbou o studium tohoto oboru se na nás obracelo mnoho zájemců. Proto jsme se rozhodli vytvořit obsáhlý komplexní kurz, se zaměřením na veterinární fyzioterapii. V tomto kurzu předáme naše celé know-how, včetně rehabilitace neurologických pacientů bez hluboké citlivosti a jejich naučení spinální chůze! Náš kurz se opírá o cenné zkušenosti a výborné výsledky v rehabilitaci malých zvířat. 

Koncept a organizace kurzu

Účastníci kurzu získají potřebné znalosti v oblasti anatomie a fyziologie psa, naučí se základní manuální techniky a cvičení. Účastníci se dále naučí základní palpační vyšetření psa pohybového aparátu, ortopedické a neurologické vyšetření. Naučí se sestavit rehabilitační plán pro ortopedického, neurologického pacienta a psího sportovce a budou schopni se orientovat v rentgenech a ve správách veterinárních lékařů. Absolventi budou schopni pracovat s rehabilitačním vybavením (hydroterapeutická vana, balanční pomůcky, elektroterapie, magnetoterapie, laser terapie).

Kdo je lektorem?

Lektorkou tohoto kurzu je Stephanie Kašparová, která má středoškolské veterinární vzdělání a následně si doplnila zahraniční vzdělání v Anglii. Pod záštitou Writtle University College obdržela mezinárodní certifikaci Caninology Canine Body Worker (CCBW), která ji opravňuje vykonávat práci fyzioterapeuta psů. Taktéž se stala řádnou členkou ASOFYREZ ČR. Jejích zásluhů u psích pacientů si všímá i široká veřejnost, mimo jiné i Česká televize.

Obsah a rozdělení kurzu:

 • 1
  Anatomie a fyziologie psa
  Komplexní výuka anatomie - kosterní a svalová soustavu, neurologie. Fyziologie psa - svalová kontrakce, vedení nervového vzruchu, funkční anatomie.
 • 2
  Onemocnění psů
  Základní ortopedické a neurologické onemocnění psů. Nejčastější traumata sportovních psů. Jakým způsobem probíhá chirurgické řešení ortopedických a neurologických diagnóz a kdy a jakou úlohu zastává konzervativní léčba.
 • 3
  Vyšetření pacienta fyzioterapeutem
  První kontakt s klientem, veterinární zprávy, základy rentgenologie. Příjem pacienta - vizualizace, palpace, základní ortopedické a neurologické vyšetření. Rehabilitační protokol.
 • 4
  Aplikované manuální metody
  Masáže, strečink. Myofasciální uvolnění. Pasivní mobilizace kloubů. ROM (range of movement). Indikace a kontraindikace.
 • 5
  Aplikované fyzikální metody
  Hydroterapie, elektroterapie, magnetoterapie, laser terapie, termoterapie, ... Indikace a kontraindikace.
 • 6
  Rehabilitace ortopedických pacientů
  Ortopedické minimum - jaké techniky použít, kdy a proč, balanční cvičení. Jak vypadá rehabilitace u konkrétních diagnóz. Rehabilitační plán.
 • 7
  Rehabilitace neurologických pacientů
  Neurologické minimum - reflexně-stimulační cvičení, balanční cvičení. Jak vypadá rehabilitace u konkrétních diagnóz. Rehabilitační plán.
 • 8
  Rehabilitace geriatrických pacientů
  Jaké techniky použít, kdy a proč.
 • 9
  Sportovní fyzioterapie
  Péče a příprava psího sportovce od A do Z. Jaké techniky použít, kdy a proč.
 • 10
  Odborná stáž
  Odborná stáž na našem pracovišti. Stáž si domluví každý uchazeč sám, dle jeho časových možnostech. Stáž bude trvat 5 dnů.

Po ukončení jednotlivých výukových bloků účastníci vypracují vlastní dokumentaci 3 případových studií, včetně dalších úkolů. Studie bude následně vyhodnocena.

Při splnění všech požadavků dostane uchazeč certifikát o absolvování kurzu: Veterinární fyzioterapeut.

Profil absolventa:

Absolventi našeho kurzu budou schopní vykonávat rehabilitaci zvířat (zejména malých zvířat) samostatně na základě provedeného vyšetření a doporučení veterinárního lékaře. Zvládat následnou péči o zvířecího pacienta (dále jen pacienta) v rekonvalescenci po neurologickém či ortopedickém zákroku. Budou spolupracovat s veterinárním lékařem a budou připraveni  provádět vlastní vyšetření pozorováním a palpací v rámci diagnostiky pro potřeby sestavení rehabilitačního plánu. Budou umět provádět aplikaci metod manuální terapie, fyzikální terapie, včetně aplikace elektroterapie, magnetoterapie, hydroterapie a dalších rozšířených metod ve spolupráci s veterinárním lékařem.

Podmínky pro účast kurzu:

 • Ukončené alespoň středoškolské vzdělání s maturitou (přednost budou mít zájemci ze středních veterinárních, zdravotních a zemědělských škol, studenti VFU).
 • Zájem o veterinární fyzioterapii.
 • Alespoň základní znalost ANJ (z důvodu doporučené zahraniční literatury ke studiu).

Dostupné termíny v České republice

Místo konání: Hradec Králové