NEUROLOGICKÝ PACIENT

Neurologických onemocnění je celá řada. V některých případech pomůže chirurgická léčba, v jiných případech to bez fyzioterapie nejde. 

Diagnostika s velikým D

Diagnostika u neurologických pacientů hraje hlavní roli a správně by při prvních potížích měla léčba začínat v tomto bodě, tedy u lékaře - neurologa. Někdy se stane, že nás majitel navštíví bez řádného vyšetření u specialisty (bohužel často majitelé ani nejsou informováni, že jsou v republice neurologové specialisti, kteří se touto problematikou zabývají) - v tu chvíli majiteli pomůžeme s referováním na specializované pracoviště, abychom přesně věděli, s čím si zahráváme. Je zcela na veterinárním lékaři - neurologovi, aby správně hledal a diagnostikoval příčinu problému, ale i případně rovnou operoval. 

Mějte prosím na paměti, že v případě nálezu těžkých neurologických deficitů a obtíží není žádný prostor na čekání a je třeba hledat pomoc ihned! Fyzioterapeut nemůže s neurologickým pacientem zahájit léčbu dřív, než po předchozí návštěvě veterináře neurologa. 

Kdy začít s rehabilitací?

  • Pokud jste podstoupili chirurgický zákrok, je možné začít s rehabilitacemi od 10. dne, pokud lékař nerozhodne jinak (např. v případě dalších obtíží). Následná rehabilitace po chirurgickém zákroku je nedílnou součástí k úspěšnému návratu pacientů k jejich normálnímu životu. Fyzioterapie je zaměřená především na zlepšení motoriky a priorecepci, budování svalové hmoty a řešení kompenzačních oblastí. Velikou roli zde hraje i domácí péče a cvičení - domácí režim a péči s majitelem neustále konzultujeme a cvičení postupně měníme podle toho, jak se pacient lepší.

Neurologický pacient si velice rychle začíná budovat i nový vzorec pohybu po dvou končetinách (především po výhřezu meziobratlové ploténky). Tím zároveň dochází i k nežádoucímu, extrémnímu nasvalení a přetížení krční oblasti a hrudních končetin. Pokud těmto kompenzacím chceme předejít, je nutné zahájit rehabilitaci co nejdříve!

  • Pokud se veterinární lékař rozhodl podstoupit konzervativní léčbu, podávejte zvířeti medikamenty dle doporučení a dodržujte klidový režim. Pokud tento bod majitel nedodrží, nebo ho podcení, může dojít k vážnému zhoršení zdravotního stavu a může se stát, že zvíře bude muset nakonec podstoupit chirurgickou léčbu. 

V případě konzervativní léčby můžeme s rehabilitacemi začít až po ukončení klidového režimu. Dle onemocnění může být fyzioterapie zahájena po 3. - 4. týdnu, ale někdy i déle!

Některá neurologická onemocnění se léčí pouze konzervativně a lékař doporučí fyzioterapii ihned. Pokud neurolog takto rozhodne, zahájíme konzervativní léčbu hned po domluvě s majitelem.