SENIOŘI A PREVENCE

Se stářím přichází pozvolné zhoršování zdravotního stavu a horší překonávání denních překážek. Včasná rehabilitační péče dokáže zlepšit komfort seniorů, odstranit bolest a hlavně prodloužit život.

Fyzioterapie prodlužuje aktivní život

Stárnout nechce nikdo. O to více nechceme vidět, jak stárne náš věrný čtyřnohý přítel. Bohužel proces stárnutí nedokážeme zastavit. Můžeme se, ale na to včas připravit a tento proces zpomalit.

Když zvířata začnou stárnout vlivem fyziologických procesů, začnou být více náchylní k nemocem a dochází ke snížení soběstačnosti a zvýšení nejistoty při chůzi, nebo zdolávání denních překážek, např. schodů. Už v tento moment je vhodné na fyzioterapii přijít, abychom mohli oddálit další zhoršení, které bývá ještě horší a následná fyzioterapie je o to složitější.

Bolavé klouby a záda, postupný úbytek svalové hmoty je to to nejčastější co u seniorů řešíme. Kromě toho se ve stáří sčítají problémy z dřívějších let. Senior je považován za chronického pacienta, který je provázen dlouhodobou bolestivostí celého pohybového aparátu a fyzioterapie je proto v mnoha ohledech specifická. Nejdůležitější je udržet seniory v pohybu. Zde se stává hydroterapie stěžejní metodou, jak docílit u seniorů bezbolestného a radostného pohybu. 

Je neuvěřitelné, jak pohybový aparát na vnější léčebné podněty začne reagovat. Velmi často majitelé potvrzují výrazné zlepšní stavu už po první nebo druhé návštěvě. Nejčastěji má pejsek zase chuť si hrát, je čilejší, těší se z procházek venku a mají menší problémy se vstáváním. Je zde, ale potřeba myslet na to, že efekt nemusí mít trvalé následky a je proto potřeba pravidelných návštěv.